Watch trailer

Pomsta druhých

8,5

3인칭 복수

Epizody: 12

1. 1. epizoda

09.11.22
Čchanmi přestupuje do školy svého bratra-dvojčete, aby zjistila pravdu o jeho sebevraždě.

Obsazení

Shin Ye-eun

Ok Chan-mi

Lomon

Ji Soo-heon

Seo Ji-hoon

Seok Jae-beom

Chae Sang-woo

Ki Oh-seong

Lee Soo-min

Gook Ji-hyun

Chung Su-bin

Tae So-yeon

Kim Joo-ryoung

Jin So-jeong

Wooyeon

Hong Ah-jung

Jin Ho-eun

Sa Joong-kyung

Yeon Oh

Lim Seung-woo

Kang Yoon

Jung Gyeong's cousin

Kim Joon-hyung

Ji Soo-min

Hwang Bo-un

Da yeon

Otázky a odpovědi

Podobné seriály: Pomsta druhých

Prohlédnout si více podobných