Watch trailer

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition

8,6

ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION

Epizody: 13

1. The Golden Age

02.10.22
Mladý žoldnéřský samotář jménem Guts se vyznamenal v bitvě během obléhání. Osud tomu chtěl, že mu padne do oka Griffith, charismatický mladý vůdce Band of the Hawk.

Obsazení

Hiroaki Iwanaga

Guts

Takahiro Sakurai

Griffith

Toa Yukinari

Casca

Kendo Kobayashi

Bazuso

Minako Kotobuki

Rickert

Takahiro Fujiwara

Pippin

Yoshiro Matsumoto

Corkus

Yuki Kaji

Judeau

Kazuki Yao

Gaston

Otázky a odpovědi